Mijn favorieten

WOZ-check

Ieder jaar valt bij u als eigen woningbezitter de nieuwe aanslag Onroerende Zaak Belasting weer op de mat. Deze beschikking is gebaseerd op een door de gemeente bepaalde WOZ waarde van uw woning. Vandaar dat wij u graag kennis laten maken met onze service, de gratis WOZ-check.

We zien namelijk dat in de praktijk de WOZ waardes vaak te hoog zijn. Hierdoor betaalt u niet alleen te veel Onroerende Zaak Belasting (OZB), deze WOZ waarde werkt ook door in het eigenwoning forfait voor de Inkomstenbelasting, de successiewet en de heffingen van waterschappen en de gemeente.


Indien u ons z.s.m., na ontvangst, de WOZ beschikking aanlevert, gaan wij voor u bekijken of het zinvol is om bezwaar te maken. 
Het bezwaar dient wel binnen 6 weken na datum van beschikking bij de gemeente binnen te zijn.

Indien we voor u bezwaar gaan maken zijn hier voor u geen kosten aan verbonden.
Wanneer een bezwaar gegrond wordt verklaard is de gemeente namelijk verplicht om een kostenvergoeding te betalen omdat u zich door een deskundige heeft laten bijstaan.

Deze vergoeding wordt dan aan ons overgemaakt, u profiteert van de lage WOZ waarde en ontvangt de teveel in rekening gebracht Onroerende Zaak Belasting en Waterschapslasten weer terug. Daarnaast betaalt u ook minder inkomstenbelasting.
Indien uw bezwaar niet gehonoreerd wordt, wordt er ook geen kostenvergoeding betaald. Het risico dat we dan voor niets hebben gewerkt komt voor onze rekening, het kost u in alle gevallen dus niets.


Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen via 076-5411344 of via info@smienkmakelaars.nl

Ook kunt u binnenlopen tijdens de speciale WOZ-inloopspreekuren, welke wij ieder jaar houden. De datums maken wij tijdig aan u bekend via onze website en de lokale media.
Zorg dat u niet teveel belasting betaalt, wij helpen u graag.
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring